Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de conservación e restauración de bens culturais 22/23

Mar, 28/06/2022 - 14:19

Xúntase a Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de conservación e restauración de bens culturais 2022/23.