Título node Learning object

Especialista do EOE en trastornos xeneralizados do desenvolvemento (TXD)
Lun, 19/12/2011 - 13:41
Trastornos xeneralizados do desenvolvemento - EOE

A especialidade de trastornos xeneralizados do desenvolvemento (TXD), tenta responder educativamente a aqueles estudantes que presentan, entre outros, déficits en interacción social, déficits en habilidades de comunicación.

De forma xeral, os TXD caracterízanse por unha perturbación grave e xeneralizada de varias áreas do desenvolvemento:
1) Habilidades para a interacción social.
2) Habilidades para la comunicación.
3) Presenza de comportamentos, intereses e actividades
estereotipadas.

Estas características concrétanse entorno a seis déficits básicos:
1) Trastorno cualitativo da interacción social.
2) Trastorno da función comunicativas (sociais).
3) Trastorno da linguaxe.
4) Trastorno e limitacións da imaxinación.
5) Trastorno da flexibilidade de pensamento.
6) Trastorno do sentido da actividade. e  presentan, así mesmo, condutas e intereses estereotipados.