Proxecto de Integración Curricular das Competencias Básicas do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes
Mar, 13/12/2011 - 15:10
Proxecto de Integración Curricular das CCBB

O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes a través do Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) está levando a cabo a terceira e última fase do Proxecto de Integración Curricular das Competencias Básicas no ano 2014: Fase de conclusión e peche.
Esta fase vai dirixida ao desenvolvemento da modalidade A3, con aproximadamente 40 centros educativos de 10 comunidades autónomas e a cidade de Ceuta, que desenvolveron a modalidade avanzada A2 na segunda fase deste proxecto durante o curso 2012/2013. Os centros da modalidade A2 , que analizaron as condicións máis favorables para aprendizaxe das competencias básicas e abordaron o deseño e posta en marcha de Unidades Didácticas Integradas, centraranse nesta modalidade A3 na consolidación do traballo por competencias, especialmente, na relación dos Planes de Mellora do centro coa avaliación, tanto interna coma externa e coa metodoloxía. Por outra parte, todo quedará relacionado cos rendementos do alumnado e coas claves normativas recollidas nas Leis LOE – LOMCE.

Os centros galegos que están participando no ano 2014 neste proxecto son: