Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria

Responsable:

---

Teléfono:

981 54 44 83

Email:

persoal.primaria [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela