Servizo de Coordinación e Planificación da Inspección Educativa

Responsable:

Blanca Río Rey

Teléfono:

981 54 65 28

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela