Servizo de Planificación e Coordinación da Inspección Educativa

Responsable:

Juan Manuel Paz Valle

Teléfono:

981 54 65 28

Email:

scpie [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R