Publicación da listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional para o curso

Mér, 03/11/2021 - 14:25

Xúntase a listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional para o curso 2021/22.

  • Ábrese un prazo de cinco días hábiles a partir do día da publicación deste anuncio, para facer as alegacións que se consideren ao correo electrónico: formacion.fprofe@edu.xunta.gal