Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas Adultas

Responsable:

Augusto Rodríguez Vila

Teléfono:

981 54 65 37

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela