Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022

Lun, 11/10/2021 - 13:20

Faise pública a relación de intercambios provisionais de prazas de persoal docente que imparte ensinanzas en centros dependentes desta consellería, para o curso 2021/2022.