Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Mér, 16/06/2021 - 12:48

Xúntase Orde do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir , en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no portal de internet da consellería: http://www.edu.xunta.gal/.
  • Polo tanto o prazo será desde o día 17 de xuño ata o 23 de xuño, ambos incluídos.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos