Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 27 de maio de 2009 pola que se convocan premios á innovación educativa para profesorado e centros públicos de ensino non universitario dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Mér, 27/05/2009 - 13:11

Xúntase a Orde do 27 de maio de 2009 pola que se convocan premios á innovación educativa para profesorado e centros públicos de ensino non universitario dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG do 8-06-2009)