Resolución do 21 de abril de 2021, pola que se modifica a Resolución do 15 de febreiro de 2021 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización

Xov, 22/04/2021 - 11:15

Xúntase a Resolución do 21 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se modifica a Resolución do 15 de febreiro de 2021 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

 

Menú Advertisement

Escolarización

Sen términos