Nodo Legislation

Resolución do 22 de marzo de 2021, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/22
Lun, 05/04/2021 - 21:36