Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato

Mér, 20/01/2021 - 11:46

Resolución do 20 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. (702400) (código de procedemento ED003A).

Achéganse resolución, o baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas