Bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (I2C)

Xov, 29/09/2011 - 08:42

Xúntase a Orde do 19 de setembro de 2011 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (I2C) cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.