Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de contrabaixo

Lun, 30/11/2020 - 13:35

Resolución do 30 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de contrabaixo (594406).

Achégase resolución, o baremo provisional  e a relación provisional de persoas excluídas.