Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, fútbol

Mar, 24/11/2020 - 11:02

Resolución do 24 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de fútbol (590701).

Achégase resolución e relación definitiva de baremo e de persoas excluídas.