Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente

Lun, 23/11/2020 - 12:33

Xúntase a Resolución do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.