Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

XV Premios á excelencia musical Mans Futuro 2020

Ven, 20/11/2020 - 13:53

Premios convocados ao abeiro do "Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música", do 5 de xuño de 2020.