Título node Learning object

Premios literarios Minerva 49º edición
Ven, 06/11/2020 - 13:48
Premios literarios Minerva 49º edición

Convócanse os premios literarios Minerva na súa 49º edición. Estes premios están convocados polo colexio M. Peleteiro e neles poderán participar alumnado do segundo ciclo da E.S.O., bacharelato e F.P. que cursen estudos en Galicia e non teñan cumpridos os 20 anos o 31 de decembro de 2020.

Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e poderán concorrer nas seguintes modalidades:

- Poesía. Un conxunto de tres poemas, de tema e formas libres.

- Narración. Extensión máxima de 6 folios e mínima de 2, mecanografados a dobre espazo e tema libre.

Prazo de presentación: ata o 29 de xaneiro