Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da modificación da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas...

Xov, 08/10/2020 - 09:54

Publicada a Orde do 7 de outubro de 2020 de modificación da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19 (códigos de procedemento ED431H e ED431I).