Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución de redistribución de axudas da Convocatoria de Centros de Investigación de 2019

Ven, 11/09/2020 - 09:40

Xúntase a Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se redistribúen as anualidades concedidas na Resolución do 13 de decembro de 2019, pola que se conceden as axudas da Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia COVID-19 (código de procedemento ED431G).