Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Lugares de realización da proba dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20

Mar, 08/09/2020 - 13:09

Xúntase a Resolución do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a establecer os lugares en que se realizará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20.