Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2020-2021

Xov, 30/07/2020 - 15:09

Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021.