Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación de aspirantes admitidos/as a cursar os Estudos Superiores de Deseño nas EASD. Curso 2020/21

Ven, 24/07/2020 - 22:02

Relación de aspirantes admitidos a cursar os Estudos Superiores de Deseños nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño públicas da Comunidade Autónoma de Galicia. (Por EASD, especialidade e quenda de acceso) Ano académico 2020-21. 

As persoas aspirantes que obteñan praza na adxudicación do 24 de xullo deberán formalizar a súa matrícula entre os días 27 e 30 de xullo, ambos os dous incluídos. A no formalización de matrícula no prazo estipulado, agás causas debidamente xustificadas, implicará a perda de dereito á praza asignada.