Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2020/2021

Mar, 21/07/2020 - 08:11

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes da convocatoria ordinaria de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.