Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das cualificacións provisionais das probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021

Mar, 07/07/2020 - 10:31

Poderanse presentar reclamacións contra as cualificacións provisionais dende o día 08 de xullo de 2020 ata o día 09 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos, ante o/a presidente/a do tribunal avaliador, no centro onde se realizase a inscrición.

 

Ensinanzas superiores de Arte dramática

Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ensinanzas superiores de Deseño

Ensinanzas superiores de Música