Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:34

Publicada a Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021.

Ensinanzas superiores de Arte dramática

Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ensinanzas superiores de Deseño

Ensinanzas superiores de Música