Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:11

Xúnta a Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021.