Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Amplíada a duración das axudas vixentes de apoio á etapa posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e entidades do Sistema galego de I+D+i, como consecuencia do COVID-19

Mar, 30/06/2020 - 09:05

Orde do 19 de xuño de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se amplía a duración e o crédito das axudas vixentes de apoio á etapa posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19 (códigos de procedemento ED481B, IN606B e ED481D).