Bolsas

Listaxe de admitidos e excluídos dos solicitantes das bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Lun, 05/09/2011 - 09:23

Xúntase a listaxe de admitidos e excluídos dos solicitantes das bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios.

Os interesados disporán dun prazo de reclamación ata o 15 de setembro de 2011 incluído, podendo ata esa data formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando, se é o caso, a documentación necesaria.