Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidade saxofón (424)

Mar, 02/06/2020 - 10:31

Resolución do 2 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

  • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para formular alegacións.