Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019/2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia

Ven, 22/05/2020 - 14:54

Xúntanse as Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019-2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.