Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas das axudas predoutorais nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programa FSE Galicia 2014-2020, para 2020

Mar, 19/05/2020 - 12:48

Xúntase a Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas das axudas predoutorais Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o 2020

  • Establécese un prazo de dez días naturais (do 20 ao 29 de maio de 2020, ambos os dous incluídos) para que as entidades solicitantes poidan formular reclamacións