Continuación da tramitación do procedemento e do prazo de presentación de solicitudes das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Mar, 19/05/2020 - 09:41

Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación da tramitación do procedemento e do prazo de presentación de solicitudes establecidos na Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento ED431H e ED431I).

  • Reábrese o prazo de solicitudes durante os restantes 11 días naturais que contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.