Título node Learning object

"CADT. O profesor de tecnoloxía en internet" do IES Concepción Arenal (Ferrol - A Coruña). 1º premio de Innovación Educativa 2010 Modalidade C (Atención á diversidade) ESO e BAC
Ven, 12/08/2011 - 14:02
CADT. O profesor de tecnoloxía en internet

Sinopse:

CADT, é un sitio en internet que trata de facilitar a tarefa de introducir as competencias básicas na aula de tecnoloxía. O alumnado pode traballar a materia de tecnoloxía en calquera lugar simplemente entrando na web. A mellor maneira de aprender para o alumnado é divirtíndose e CADT tenta que desta maneira se alcancen as competencias básicas. Ademais de fomentar a lectura e o uso das TICs.

Nivel:

Tecnoloxía en ESO e BAC

Autor:

Miguel Carlos de Castro Miguel

Materiais (Anexos):

  1. Memoria do proxecto
  2. Materiais complementarios:
  • Anexo 01: Instrucións para o profesorado
  • Anexo 02: Instrucións para os usuarios