Servizo Técnico Xurídico da Área de Educación

Responsable:

Ana Pais López

Teléfono:

981 54 44 77

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R