Instrucións da Secretaría Xeral de Universidades de aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do SUG

Mar, 07/04/2020 - 12:11

Instrucións do 6 de abril de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de  aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do Sistema universitario de Galicia