Servizo de Supervisión de Proxectos e Xestión Patrimonial

Responsable:

Ana Sotelo Ruido

Teléfono:

981 54 44 15

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R