Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Perfil do programa de cualificación profesional inicial de asistencia en actividades e en instalacións deportivas en Galicia

Ven, 29/07/2011 - 09:45

Xúntase a Resolución do 12 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de asistencia en actividades e en instalacións deportivas en Galicia