Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos

Lun, 09/03/2020 - 13:33

Resolución do 9 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidadesde debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113).