Servizo de Obras e Equipamentos

Responsable:

Mª Paz Lorenzo Codesido

Teléfono:

981 54 44 54

Email:

equipamento.centros [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R