Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2020

Ven, 28/02/2020 - 10:07

Publicada a Resolución do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2020.

Máis información: