Modificación parcial da Resolución do 29 de outubro de 2019, da adxudicación das axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 28 de maio, relativa ás axudas de formación posdoutoral do SUG e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, para o ano 2019

Lun, 09/12/2019 - 09:24

Publicada a Resolución do 27 de novembro de 2019 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 29 de outubro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 28 de maio de 2019, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, modificada pola Orde do 30 de setembro de 2019.