Corrección de erros da listaxe das persoas investigadoras que van realizar una estadía de investigación de 3 meses no ano 2020 financiada ao abeiro da convocatoria de axudas predoutorais do ano 2019

Mér, 20/11/2019 - 11:16

Advertido un erro na relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de 3 meses de duración de acordo co indicado no artigo 3 da Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG número 21, do 30 de xaneiro de 2019), pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019, publicada o día 15 de novembro de 2019, procédese a corrixir este erro.