Listaxe provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020

Xov, 26/09/2019 - 10:17

De conformidade co establecido no artigo 11 da Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020, procédese á exposición das listaxes provisionais de solicitude admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión
As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ( https://sede.xunta.ga l ) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanacion ou
requirimento).

  • Prazo de presentación da documentación do 27 de setembro ao 10 de outubro de 2019.