Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres

Xov, 01/08/2019 - 16:35

Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.