Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria)

Mér, 31/07/2019 - 18:05

Resolución pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria)

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 1 de agosto e o 3 de setembro de 2019, ambos incluídos.

As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación ou a renuncia de xeito presencial a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

 

PDF icon Resolución do 21 de xuño de 2019 (DOG)PDF icon Anexo dos centros de Infantil e PrimariaPDF icon Anexo dos centros de SecundariaPDF icon Resolución de 3 de xullo de 2019: Solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionaisPDF icon Anexo I: Estimadas primariaPDF icon Anexo II: Estimadas secundariaPDF icon Anexo III: Desestimadas primariaPDF icon Anexo IV: Desestimadas secundariaPDF icon Resolución provisional de persoas obrigadas a participarPDF icon Listaxe de docentes de primaria obrigados a participarPDF icon Listaxe de docentes de secundaria obrigados a participarPDF icon Resolución provisional (primaria)PDF icon Adxudicación provisional alfabética (primaria)PDF icon Adxudicación provisional por orde de adxudicación (primaria)PDF icon Resolución provisional (secundaria)PDF icon Adxudicación provisional alfabética (secundaria)PDF icon Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)PDF icon Resolución definitiva(primaria)PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (primaria)PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (primaria)PDF icon Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) PDF icon Resolución: relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participarPDF icon Funcionarios de carreira obrigados a participar(secundaria)PDF icon Funcionarios de carreira obrigados a participar(primaria)PDF icon Obrigados a participar: Interinos/substitutos corpo de mestresPDF icon Obrigados a participar: Interinos/substitutos secundariaPDF icon Resolución do 1 de agosto de 2019: Adxudicación definitiva mestres (DOG)PDF icon Resolución do 10 de setembro de 2019: Adxudicación definitiva secundariaPDF icon Listaxe adxudicación definitiva secundaria por orde alfabéticaPDF icon Listaxe adxudicación defintiva secundaria (por orde adxudicación)PDF icon Instrucións actualizadas para a toma de posesion dos docentes adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (secundaria)