Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020

Mar, 16/07/2019 - 07:34

 Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020.