Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019/2020

Mar, 16/07/2019 - 07:26

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes da convocatoria ordinaria de admisión para ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.