Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020

Ven, 14/06/2019 - 13:40

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020.